Všetky naše kamenné prevádzky sú otvorené. 

Obsah: 

 1. Základné obchodné podmienky

 2. Dopravné podmienky

 3. Platobné podmienky

 4. Reklamačný poriadok

1. Základné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ eshopu a všeobecné informácie

Prevádzkovateľom eshopu www.gaza.sk, ďalej len „predávajúci“, je spoločnosť OG s.r.o., Kolónia 542,  905 01 Senica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 23747/T, IČO: 44748850, DIČ: 2022819535, IČ DPH: SK2022819535 tel. +421 948 501 530, e-mail: eshop@gaza.sk (ďalej len „predávajúci“). Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné: Kolónia 542, 905 01 Senica

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Dovŕšenie 18 rokov

Na eshope www.gaza.sk sa predávajú aj tovary určené užívateľom starším ako 18 rokov, napríklad alkolické nápoje. V prípade, že návštevník eshopu nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba produkty, ktoré sú predajné aj pre neplnoleté osoby, napríklad čokolády a nealko nápoje.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Základné ceny tovarov sú uvádzané s DPH.

Objednávka

Objednávku vytvoríte tak, že vyhľadáte vami požadovaný tovar a vložíte ho do nákupného košíka. V nákupnom košíku budete postupovať podľa pokynov sprievodcu krok za krokom až po dokončenie objednávky. Minimálna objednávka nie je stanovená.

Po odoslaní objednávky

Po odoslaní objednávky Vám bude e-mailom doručené potvrdenie objednávky. V prípade, že v potvrdení objednávky nájdete nejaké nezrovnalosti okamžite nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné informácie nájdete v sekcií Kontakty. Následne je po vybavení objednávky, odoslaní zásielky a pripravení tovaru k osobnému odberu, zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu

Právo zrušiť objednávku alebo jej časti si vyhradzujeme v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

 • tovar je dlhodobo nedostupný

 • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru

 • nevyzdvihnutie neuhradenej objednávky na odbernom mieste do 5 pracovných dní od zaslania e-mailu/sms správy

V prípade, že niektorá z vyššie spomenutých situácií nastane, Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe (objednaný tovar nahradíme iným, zrušíme objednávky, upravíme objednávku,...). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky odstránený.

Pokiaľ už bola objednávka uhradená a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už uhradená čiastka, bude rozdiel medzi už uhradenou sumou a hodnotou zmenenej objednávky prevedený späť na Váš účet v čo najkratšom možnom termíne (bežne do 3 pracovných dní od pripísania platby na náš účet). V prípade, že výsledná hodnota zmenenej objednávky bude vyššia, tak Vám bude rozdiel týchto čiastok daný k úhrade.

Platba za tovar

Formou dobierky, v hotovosti, platobnou kartou, online prevodom na bankový účet alebo štandardným prevodom na bankový účet.

Termín expedície tovaru

Pokiaľ je tovar skladom a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 12:00, expedujeme ešte v daný deň. Pri každej položke je uvedená informácia o jej dostupnosti (napr. "Na sklade","Vypredané ").  Snažíme sa byť flexibilní a po vzájomnej dohode je možné termín dodania tovaru upraviť.

Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je správny, tovar je nekompletný, tovar je poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom reklamačný protokol a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní reklamačného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku a pod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

Vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. To platí aj pri osobnom odbere.

 • Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 • V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení na vlastné náklady. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 • Spotrebiteľ je zároveň povinný vo formulári o odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po vyplnení formulára o odstúpeni od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru späť na adresu predávajúceho, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári o odstúpení od zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 • Tovar ako aj odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.Obchodných podmienok.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf

Dotazník spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2. Dopravné podmienky

Tovar doručujeme týmito spôsobmi:

 • Doručenie Kuriérom – 3,90€

 • Osobné prevzatie balíka – ZDARMA

 • Rozvoz dopravou Oto Gaža -iba na trase rozvozu – 3,90€

 • Individuálna doprava – po dohode

Podrobné informácie o možnostiach dopravy a k nim prislúchajúcim možnostiach platby uvádzame nižšie.

Doručenie kuriérom - 3,90 €

 • doručenie priamo do Vaších rúk

 • doručenie do 48 hodín počas pracovných dní (objednávky prijaté do 12:00)

 • SMS správa deň pred doručením balíka

 • SMS správa v deň doručenia balíka s časovým rozpätím príchodu kuriéra

 • v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, kuriér sa pokúsi balík doručiť ešte raz, prípadne po telefonickej dohode

Možnosti platby:

 • Prostredníctvom platobnej brány ComGate (návod tu:

  1. Platobnou kartou - ZDARMA

  2. Bankovým prevodom - ZDARMA

 • Štandardným Bankovým prevodom - ZDARMA

 • Na dobierku 0,99€

Osobné prevzatie balíka - ZDARMA iba pre veľkoobchodných zákazníkov

 • na adrese Kolónia 542, 905 01 Senica

 • pracovné dni od 8:00 – 14:30

 • pokiaľ je tovar skladom nachystané k odberu do 24 hodín

Možnosti platby:

 • Prostredníctvom platobnej brány ComGate (návod tu:

  1. Platobnou kartou - ZDARMA

  2. Bankovým prevodom - ZDARMA

 • Štandardným Bankovým prevodom - ZDARMA

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru - ZDARMA

Rozvoz dopravou Oto Gaža -iba na trase rozvozu – 3,90€ - iba pre veľkoobchodný zákazníkov

 • ZDARMA od 50€

 • tento spôsob dopravy je možné zvoliť iba pre veľkoobchodných zákazníkov

 • pokiaľ ste veľkoobchodný zákazník a Vaša prevádzka sa nenachádza na trase rozvozu kontaktujte nás na 0948 501 530 alebo na objednavky@gaza.sk

 • objednávky prijaté do 8:00 expedujeme ten istý deň alebo v najbližší deň, kedy je prevádzka na trase rozvozu

 • tu nájdete trasy rozvozu

Možnosti platby:

 • Prostredníctvom platobnej brány ComGate (návod tu:

  • Platobnou kartou - ZDARMA

  • Bankovým prevodom - ZDARMA

 • Štandardným Bankovým prevodom - ZDARMA

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru - ZDARMA

Individuálna doprava – podľa dohody

 • túto dopravu Vám ponúkne sprievodca v prípade, že nastal konflikt dopráv alebo máte v košíku tovary problematické na dopravu (nadrozmerný tovar, ťažký tovar,....), v tomto prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa s Vami na spôsobe dopravy.

3. Platobné podmienky

Pre úhradu vašich objednávok na eshope Gaza.sk môžete využiť platobné metódy uvedené nižšie, platobné metódy môžu byť limitované podľa spôsobu dopravy, pre platobné metódy pre vybraný spôsob dopravy pozrite spôsoby dopravy.

 • Prostredníctvom platobnej brány ComGate

  • Platobnou kartou - ZDARMA

  • Bankovým prevodom - ZDARMA

 • Štandardným bankovým prevodom - ZDARMA

 • Na dobierku 0,99€

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru - ZDARMA

 

Prostredníctvom platobnej brány ComGate

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou - ZDARMA

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom - ZDARMA

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

 

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Údaje o prevádzkovateľovi platobnej brány: 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Štandardným bankovým prevodom - ZDARMA

Vaša objednávka bude odoslaná až po pripísaní peňazí na náš účet. Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo Vašej objednávky. Toto číslo ako aj potrebné údaje na prevod Vám budú odoslané na Váš e-mail hneď ako odošlete Vašu objednávku. Pozor, prevod môže trvať až 2 pracovné dni.

IBAN: SK2883300000002201223111

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Na dobierku 0,99€

Platba v hotovosti alebo kartami MasterCard®, Maestro®, VISA, VISA Electron, kuriérovi pri prevzatí objednávky.

V hotovosti pri prevzatí tovaru - ZDARMA

Pri doručení tovaru našou dopravou na trase rozvozu alebo osobnom prevzatí balíka na výdajnom mieste môžete zaplatiť v hotovosti.

4. Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

 1. Prevádzkovateľom eshopu gaza.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť OG s.r.o., Kolónia 542, 905 01 Senica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 23747/T, IČO: 44748850, DIČ: 2022819535, IČ DPH: SK2022819535 tel. +421 948 501 530, e-mail: vo@gaza.sk (ďalej len „predávajúci“). Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru: Kolónia 542, 905 01 Senica

 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručné podmienky 

 1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 3. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť osobne alebo zaslať na adresu firmy Kolónia 542, 905 01 Senica. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný pred zaslaním tovaru zaslať aj popis chyby vo formulári online alebo poslať opis reklamovaných skutočností v liste spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný formulár je dostupný tu: reklamačný formulár

 1. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Postup kupujúceho pri reklamácii

 1. Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle alebo osobne doručí tento výrobok na adresu predávajúceho a to: Kolónia 542, 905 01 Senica spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným formulárom s popisom chyby výrobku.

 1. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 1. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady.

 1. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

 1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom,  t.j. najmä pri:

 • Porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú.

 • Použivanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k kovaru.

 • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

 • Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.

 • Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou kupujúci.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2021. Zmeny obchodných podmienok vyhradené.