Ron Espero je umelecké dielo, prejav trpezlivosti, slobody, kvality a majstrovského blendingu. Vyzretý a namiešaný do dokonalosti.