Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania Služieb využíva na svojej webovej stránke tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o Užívateľovi jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“). Prevádzkovateľ využíva esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti Webovej stránky a analytické z dôvodu zvyšovania kvality Webovej stránky a Služieb, pričom esenciálne Cookies nevyžadujú od Užívateľa žiadne identifikovateľné informácie a všetky analytické Cookies sú anonymné. Prevádzkovateľ nevyužíva na Webovej stránke Cookies, ktoré slúžia na reklamné účely k získavaniu a profilovaniu záujmu Užívateľov. Vzhľadom k záujmu Prevádzkovateľa, aby mal Užívateľ zachovanú funkcionalitu a Prevádzkovateľ mohol zlepšovať Služby, Užívateľ užívaním aplikácie súhlasí so zaznamenávaním Cookies, pričom o tejto skutočnosti je poučený pri návšteve stránky.

OBJEDNÁVKY

tel: 0948 501 530; 034/657 49 24
Email: objednavky@gaza.sk

NOVINKY

arr3AKCIE S PRIDANOU HODNOTOU - NOVEMBER 2020po rozkliknutí nájdete tovarové akcie na poslednej strane...

ZAPOŽIČANIE VÝČAPOV

Výčapné zariadenie

Je určené k čapovaniu vychladeného piva a kofolových nápojov v domácom prostredí, ale i na komerčné využite. Výčap je mobilný a je potrebné zapojenie do energetickej siete.Výčap je možný odviesť i v osobnom automobile. Je dodávaný vrátane narážacích hlavíc k príslušným nápojom.

Druhy výčapných zariadení:

  • Jedno kohútové prevedenie
    • s nutnosťou použiatia CO fľaše
  • Dvoj kohútové prevedenie
    • s nutnosťou použitia CO fľaše

 

Cenník:

výčapné zariadenie (na deň/na víkend)*

Jednokohútové prevedenie                    20 €

Dvojkohútové prevedenie                       25 € 

* Cena výčapného zariadenia je bez CO fľaše (cena podla spotreby CO cca 2€)!!!

Pri zapožičaní výčapného zariadenia je treba zložiť kauciu 100 €, ktorá bude vyplatená naspäť po vrátení výčapného zariadenia v nepoškodenom stave.

Pre objednávku výčapných zariadení nás kontaktrujte na tel. č.: 034/657 49 24; 0948 501 530

MWMyY