Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania Služieb využíva na svojej webovej stránke tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o Užívateľovi jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“). Prevádzkovateľ využíva esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti Webovej stránky a analytické z dôvodu zvyšovania kvality Webovej stránky a Služieb, pričom esenciálne Cookies nevyžadujú od Užívateľa žiadne identifikovateľné informácie a všetky analytické Cookies sú anonymné. Prevádzkovateľ nevyužíva na Webovej stránke Cookies, ktoré slúžia na reklamné účely k získavaniu a profilovaniu záujmu Užívateľov. Vzhľadom k záujmu Prevádzkovateľa, aby mal Užívateľ zachovanú funkcionalitu a Prevádzkovateľ mohol zlepšovať Služby, Užívateľ užívaním aplikácie súhlasí so zaznamenávaním Cookies, pričom o tejto skutočnosti je poučený pri návšteve stránky.

OBJEDNÁVKY

tel: 0948 501 530; 034/657 49 24
Email: objednavky@gaza.sk

NOVINKY

arr3AKCIE S PRIDANOU HODNOTOU - MAJ 2020po rozkliknutí nájdete tovarové akcie na poslednej strane...

OZNAM

Vážení zákazníci,

VEĽKOOBCHOD ostáva po prijatí preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu naďalej OTVORENÝ.

Na maloobchodných predajniach je otváracia doba upravená nasledovne:

  • Senica, Štefánikova 727 - 8:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00
  • Senica, Hviezdoslavova - 8:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00
  • Skalica, Potočná 29 - 8:00 - 16:00, sobota 8:00 - 12:00
Veľkoobchodný akciový leták platný do 10.06.2020

pre lepšie zobrazenie letáku kliknite na obrázok nižšie alebo si otvorte priložené pdf:

 Letak MAJ 2020.pdf (tovarové akcie nájdete na poslednej strane)  

 

ZTgyYmE1