Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania Služieb využíva na svojej webovej stránke tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o Užívateľovi jeho zariadení, preferenciách a pod. (ďalej ako „Cookies“). Prevádzkovateľ využíva esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti Webovej stránky a analytické z dôvodu zvyšovania kvality Webovej stránky a Služieb, pričom esenciálne Cookies nevyžadujú od Užívateľa žiadne identifikovateľné informácie a všetky analytické Cookies sú anonymné. Prevádzkovateľ nevyužíva na Webovej stránke Cookies, ktoré slúžia na reklamné účely k získavaniu a profilovaniu záujmu Užívateľov. Vzhľadom k záujmu Prevádzkovateľa, aby mal Užívateľ zachovanú funkcionalitu a Prevádzkovateľ mohol zlepšovať Služby, Užívateľ užívaním aplikácie súhlasí so zaznamenávaním Cookies, pričom o tejto skutočnosti je poučený pri návšteve stránky.

OBJEDNÁVKY

tel: 0948 501 530; 034/657 49 24
Email: objednavky@gaza.sk

NOVINKY

arr3AKCIE S PRIDANOU HODNOTOU - JÚN 2020po rozkliknutí nájdete tovarové akcie na poslednej strane...

OZNAM

Vážení zákazníci,

VEĽKOOBCHOD je OTVORENÝ v bežnom režime.

Na maloobchodných predajniach je otváracia doba upravená nasledovne:

  • Senica, Štefánikova 727 - 7:00 - 18:00, sobota 8:00 - 12:00
  • Senica, Hviezdoslavova - 8:00 - 17:30, sobota 8:00 - 12:00
  • Skalica, Potočná 29 - 8:00 - 16:00, sobota 8:00 - 12:00
Veľkoobchodný akciový leták platný do 10.07.2020

pre lepšie zobrazenie letáku kliknite na obrázok nižšie alebo si otvorte priložené pdf:

 Letak JUN 2020.pdf (tovarové akcie nájdete na poslednej strane)  

 

NDRmZWM